Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Home Platforma Ascent.DBI Korzyści biznesowe

Użycie Ascenta daje wymierne korzyści biznesowe:

Upublicznienie wiedzy i jasne procedury dostępu do niej
Uczynienie wiedzy – informacji – publiczną pociąga za sobą konieczność określenia jasnych reguł dostępu i procedur postępowania z każdym nośnikiem informacji.

Szybkość dostępu do właściwej dokumentacji
Dobra konstrukcja reguł dostępu oraz efektywna technologia wyszukiwania i przetwarzania danych pozwolą błyskawicznie sięgnąć po właściwą i kompletną pulę informacji.

Zdalny dostęp do informacji

Do danych może dotrzeć każdy, kto posiada dostęp do internetu oraz odpowiednie uprawnienia. Nie jest więc konieczne, aby użytkownik był w siedzibie swojej firmy, miał dostęp do konkretnego pomieszczenia. Wystarczy wola wiedzy…

Matryca procesów – powtarzalny schemat postępowania

W każdej organizacji są typy spraw, których sposób załatwiania jest powtarzalny. Matryca procesów daje możliwość kontroli stopnia zaawansowania i rzeczywistej skuteczności wykonywania zadań.

Kalendarz: efektywne zarządzanie i kontrola zasobów
Kalendarz to miejsce upublicznienia notatek i poleceń. Ale nie tylko. Kalendarz kanalizuje przepływ informacji pomiędzy planistą i odbiorcą. Jest też platformą wymiany informacji o zasobach i ich dostępności.

Raportowanie i analizy – integracja danych
Analiza i raporty mogą powstać przez syntezę informacji pochodzących z systemów zewnętrznych – ERP, transakcyjnych i rozwiązań dziedzinowych. Raport jest dokumentem, który może być zapisany w repozytorium dokumentów.

Portal informacyjny: katalogowanie i dystrybucja informacji publicznej
Dowolne wiadomości mogą być umieszczane na swoistym słupie ogłoszeniowym – choć, jak w przypadku innych danych, ich adresat może być bardzo precyzyjnie określony. Siła wiadomości może być budowana przez załączniki, dokumenty oraz grafikę.

Konsolidacja różnych poziomów danych
Dobrodziejstwa repozytorium dokumentów – z jego strukturą, regułami, funkcjami wyszukiwania… – mogą być wykorzystane na użytek oprogramowania wspomagającego zarządzanie relacjami z klientem, modułów wspomagających sferę Business Intelligence. Jako dokument może być traktowany złożony proces i odwrotnie: załączniki skojarzone z tym ostatnim mogą być umieszczane w repozytorium dokumentów.