Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Home Aplikacja Quick Step Funkcjonalność


Wybrane funkcje aplikacji QuickSTEP:

ü  Prowadzenie sprzedaży krajowej i zagranicznej

ü  Gospodarka Magazynowa

ü  Zamówienia zintegrowane ze sprzedażą

ü  Kontakty - zarządzanie relacjami z Klientami (CRM)

ü  Produkcja - zlecenia, karty limitowe, karty pracy, technologia

ü  Rozliczanie operacji kasowych

ü  Prowadzenie wyciągów bankowych

ü  Ewidencja działalności gospodarczej - PKPiR

ü  Kontrolowanie rentowności

ü  Wielomagazynowość i wielooddziałowość

ü  Kontrola planowanej sprzedaży

ü  Przypominanie o potrzebie kontaktu z Klientem

ü  Historia działań, od pierwszego kontaktu do działań posprzedażowych

ü  Produkcja zintegrowana z Gospodarką Magazynową

ü  Rozliczanie pracowników, pojazdów, właścicieli

ü  Deklaracje VAT, PIT

 

Ułatwiając dopasowanie obszaru funkcjonalnego do potrzeb Użytkownika QuickSTEP jest oferowany w dwóch liniach - easyQuickSTEP oraz QuickSTEPgo! - uzupełnianych pulą dodatków pod wspólną nazwą myQuickSTEP. Migracja do innej linii systemu sprowadza się do zmiany klucza licencyjnego i tym samym nie pociąga za sobą utraty jakichkolwiek danych. 

               

QuickSTEPgo!

ü  Bezkonkurencyjny w tej cenie

ü  Uproszczona wersja easyQuickSTEP - zawiera moduły Sprzedaż, Kasa, Bank, Kontakty (CRM)

ü  Bezproblemowa migracja do easyQuickSTEP

ü  Maksimum funkcjonalności przy minimalnym wydatku

 

easyQuickSTEP

ü  Główna linia systemu - kompletny zestaw modułów

ü  Zaspokoi większość wymagań małych firm; z powodzeniem znajdzie wykorzystanie w średnich

ü  Prawdziwie zintegrowane rozwiązanie do zarządzania firmą

ü  Nowoczesna aplikacja stworzona z myślą o ergonomii

ü  Prosta i przejrzysta obsługa

ü  Niewymagający żadnej ingerencji Użytkownika motor baz danych (automatycznie instalowany i konfigurowany razem z systemem QuickSTEP)

 

myQuickSTEP

ü  myQuickSTEP to wspólna nazwa dodatków rozszerzających standardowe funkcjonalności linii easyQuickSTEP i QuickSTEPgo!

ü  Uwzględnia indywidualne wymagania

ü  Rozwiązania branżowe (np. dla biur rachunkowych)

ü  Wydruki na życzenie

ü  Oprogramowanie uzupełniające i opcje dodatkowe

ü  System wymiany danych z aplikacjami innych producentów

  

Moduły QuickSTEP

Schemat fukcjonalny aplikacji QuickSTEP:

                   

Zamówienia
Moduł wspomagający efektywną obsługę Klientów. Wprowadzane zamówienia mogą być budowane w oparciu o zdefiniowane cenniki uwzględniające przyjętą politykę rabatową. Obsługa zamówień umożliwia ich realizację jednorazowo lub w rozłożeniu na dowolną ilość etapów. Pełna integracja wszystkich modułów systemu QuickSTEP pozwala automatyzować wystawianie innych dokumentów - m.in. faktur sprzedaży - korzystając z danych pobieranych z zamówień.

 

Kontakty (CRM)

Moduł Kontakty to aplikacja klasy CRM (ang. Customer Relationship Management, dosłownie zarządzanie relacjami z klientem). Cel jego istnienia jest prosty: udostępnić komplet informacji o Kliencie i tym samym zwiększyć efektywność współpracy. Oprócz danych kontaktowych osób odpowiedzialnych, możliwe jest gromadzenie informacji m.in. o działalności Klienta (szczegóły prawne, ale też zysk, obroty, liczba pracowników itp.), umiejscowieniu dokumentów z nim skojarzonych czy konkurencji (z produktami i ich cenami włącznie). Obrazu dopełnia zapis działań marketingowych: ogólna ocena kontaktu, jego źródło, celi sposoby realizacji, rodzaj i etap współpracy itp. W efekcie w jednej chwili i w jednym miejscu uzyskuje się kompletną wiedzę o Kontrahencie i dotychczasowych z nim kontaktach.

 

Produkcja
Moduł obsługi produkcji pozwala precyzyjnie rejestrować przebieg produkcji. Począwszy od konstruowania technologii i receptury materiałowej, przez ewidencję zleceń produkcyjnych, aż do rejestracji kart pracy - QuickSTEP pozwala szczegółowo dokumentować przebieg procesu produkcji zleceniowej i powtarzalnej, wyrobów i półwyrobów. Tak ukształtowane dane - posiadające stabilną strukturę - stają się punktem wyjścia dla analizy zaawansowania produkcji. Ten mechanizm monitorowania produkcji daje czytelny obraz sprawności poszczególnych procesów, stopnia wykorzystania zasobów oraz szybkości realizacji zleceń.

 

PKPiR
Moduł wspomagający prowadzenie księgowości firmy w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów. Umożliwia dokumentowanie działalności gospodarczej firmy oraz ewidencjonowanie jej środków trwałych i wyposażenia. Pozwala rozliczać listy płac, przygotowywać deklaracje ZUS, prowadzić rejestry VAT oraz ewidencję pojazdów. Możliwy jest też import danych historycznych - z aplikacji zewnętrznych (innych producentów), w których wcześniej była prowadzona księgowość.

 

Środki Trwałe

Moduł wspomagający prowadzenie ewidencji środków trwałych - materialnych i niematerialnych. Umożliwia ich amortyzację, dokumentowanie zmiany wartości, sprzedaży lub likwidacji, wreszcie inwentaryzację. Mechanizm generowania amortyzacji pozwala zarówno amortyzować ręcznie jak i na podstawie planu, który jest konstruowany automatycznie na podstawie zadanych parametrów. Podobnie jak w przypadku PKPiR możliwy jest też import danych historycznych z aplikacji zewnętrznych.

 

Gospodarka Magazynowa

QuickSTEP oferuje możliwość elastycznego dokumentowania dostaw i rozchodów - zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych -w wielu magazynach. Stany magazynowe dają możliwość śledzenia powiązań indeksów z poszczególnymi dostawami i dokumentami magazynowymi. Możliwe jest generowanie wyceny zapasów według cen rzeczywistych i generowanie kartoteki ilościowo-wartościowej dla wybranych magazynów i rodzajów dokumentów. Indeksy - towarów, usług oraz zestawów - mogą być konstruowane w oparciu o dowolny format.

  

Kasa i Bank

Dwa moduły - Kasa i Bank - umożliwiające ewidencję rozliczeń kasowych (wpłat i wypłat) oraz przelewów bankowych. Dzięki systemowi QuickSTEP można w łatwy sposób przeprowadzać rozliczenia dokumentów i niepowiązanych operacji pieniężnych, rozliczać delegacje pracowników, raty oraz karty kredytowe.

 

Zakupy
Moduł wystawiania i ewidencji dokumentów zakupowych (także walutowych). Ich korygowanie, wystawianie towarzyszących dokumentów kasowych i magazynowych.