Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Home Usługi Analiza przedwdrożeniowa

Przygotowanie projektu

 

Etap analizy ( w przypadku realizowania dalszego projektu wdrożenia  ten etap jest dla klienta bezpłatny* )

Na etap analizy szczegółowej składa się zestaw czynności niezbędnych do precyzyjnego i pełnego ustalenia jakie procesy biznesowe proponowany system ma wspierać, oraz jakie zmiany i konwersje danych są wymagane. Jako ,że celem tego etapu jest ustalenie wymagań Klienta, Klient musi pracować razem z naszymi analitykami podczas trwania całego procesu. Wychodząc z czynności dotyczących analizy wstępnej, analiza szczegółowa rozszerza zakres opisu wszystkich obszarów biznesu które znajdują się w zakresie projektu. Podczas projektowania nowych rozwiązań, które mają zostać zaimplementowane w systemie Graffiti.ERP należy bezwzględnie uzgodnić z Klientem określenia kryteriów na podstawie których można przetestować poprawność rozwiązania z punktu widzenia krytycznych potrzeb Klienta i dokonać ich formalnego odbioru. W ciągu całego procesu analizy należy weryfikować z kluczowymi pracownikami Klienta czy zapisy w analizie realizują

cele określone dla projektu. Oprócz wymagań dotyczących procesów biznesowych w dokumencie analizy powinny być zapisane pozostałe czynności wdrożeniowe jakie należy wykonać aby proces ten był kompletny. Są to np.

 

ü   dostawa i konfiguracja sprzętu 

ü   instalacja i konfiguracja bazy danych

ü   instalacja serwerów aplikacyjnych

ü   przygotowanie danych do migracji, zakres i sposób migracji danych

ü   wykaz i tematyka szkoleń jak musza zostać zrealizowane

ü   zakres modyfikacji

ü   parametryzacja systemu

ü   postać raportów i dokumentów jakie ma generować system

ü   wykaz dokumentacji jak ma zostać dostarczona

ü   wykaz testów jakie będą podstawą do odbioru systemu

ü   inne czynności związane z wdrożeniem systemu

 

Wynikiem etapu analizy jest zaawansowany dokument projektowy nazywany dalej Raportem Koncepcji Wdrożenia. Doprecyzowuje on zakres wdrożenia określony w umowie. Zawiera kryteria akceptacji wdrożenia.