Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Home Graffiti MRPII / ERP Funkcjonalność Sprzedaż


Ofertowanie:

ü  Ewidencja zapytań ofertowych od klienta

ü  Ewidencja ofert

ü  Statusowania stanu ofert (w edycji, do zatwierdzenia, do wysłania, wysłane, zamknięte)

ü  Wysyłanie ofert poprzez pocztę elektroniczną

ü  Zestawienia zbiorcze realizacji ofert

ü  Definiowalne zestawienia ofert

ü  Możliwość tworzenia związków pomiędzy zapytaniami ofertowymi i ofertami

ü  Możliwość tworzenia ofert stałych, spełniających funkcje cennika dedykowanego

 

Sprzedaż:

ü  Ewidencja cenników

ü  Cenniki czasowe

ü  Cenniki dla grup kontrahenckich

ü  Cenniki dla grup rabatowych

ü  Cenniki indywidualne dla kontrahenta

ü  Cenniki walutowe

ü  Cenniki dla deklarowanych jednostek miar

ü  Cenniki netto i brutto

ü  Generowanie zmian globalnych w cenniku na podstawie tabel marżowych

ü  Ewidencja rabatów dla grup kontrahenckich

ü  Rabaty incydentalne predefiniowane

ü  Rabaty incydentalne deklarowane podczas wystawiania faktur

ü  Rabaty strukturalne uzależnione od wielkości obrotów

ü  Definiowanie indeksów bonusowych w funkcji rozchodu towarów lub wysokości obrotu

ü  Zarządzanie akcjami promocyjnymi

ü  Generowanie i ewidencja faktur sprzedaży

ü  Generowanie i ewidencja faktur eksportowych

ü  Katalogowanie faktur sprzedaży

ü  Możliwość generowania pozycji faktury na podstawie stanów magazynowych

ü  Możliwość sprzedaży z wielu magazynów

ü  Możliwość generowania pozycji faktury na podstawie listy indeksów

ü  Możliwość generowania pozycji faktury na podstawie istniejących dokumentów Wz

ü  Możliwość budowania związku i generowania pozycji na podstawie zamówienia klienta

ü  Możliwość generowania dokumentu Wz automatycznie na podstawie wystawionej faktury

ü  Możliwość automatycznej fiskalizacji sprzedaży

ü  Możliwość otwarcia zamkniętej faktury

ü  Możliwość korygowania faktur na podstawie faktury wskazanej

ü  Analizy sprzedaży

ü  Środowisko do definiowania nowych zestawień

ü  Możliwość definiowania rodzajów dokumentów sprzedaży

ü  Możliwość definiowania rodzajów pozycji dokumentów sprzedaży

ü  Definiowanie profilów komunikacji z drukarkami fiskalnymi

ü  Definiowanie limitów kupieckich w zależności od wartości dokumentów niezapłaconych, przeterminowanych, deklarowanych współczynników, liczby dni przeterminowania

ü  Możliwość definiowania podziałów listy kontrahentów wg kryteriów własnych

ü  Możliwość deklarowania nastaw predefiniowanych wykorzystywanych podczas fakturowania (sposoby płatności, zestaw cen, fiskalizacje, odbiorcy, blokady...)

ü  Możliwość automatycznego wystawienia dokumentów sprzedaży

ü  Na podstawie ewidencji umów kontrahenckich

ü  Na podstawie ewidencji umów związanych z zarządzaniem nieruchomościami

ü  Na podstawie zleceń spedycyjnych

ü  Na podstawie dokumentów serwisowych

ü  Możliwość konfiguracji sposobu maskowania pozycji na fakturach sprzedaży

ü  Możliwość tworzenia relacji faktur sprzedaży do prowadzonych projektów

ü  Możliwość tworzenia relacji faktur sprzedaży do prowadzonych zleceń produkcyjnych

ü  Możliwość definiowania wyglądu dokumentów sprzedaży

ü  Możliwość importu faktur sprzedaży wg dostępnych w Systemie profili wymiany informacji

ü  Możliwość eksportu danych

ü  Możliwość cechowania faktur sprzedaży

ü  Możliwość przydziału pracowników/handlowców do faktur sprzedaży

ü  Możliwość tworzenia związków z zaliczkami pracowniczymi

 

Reklamacje:

ü  Ewidencja reklamacji

ü  Możliwość wspomagania procesu reklamacji w integracji z ruchem magazynowym

ü  Analizy, rozliczanie przyczyn reklamacji

 

Windykacje:

ü  Możliwość ewidencjonowania spraw windykacyjnych

ü  Możliwość statusowania spraw windykacyjnych