Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Home Graffiti MRPII / ERP Funkcjonalność Harmonogram Produkcji

Harmonogramowanie produkcji:

ü  Panel harmonogramowania produkcji dla wyrobów (główna współrzędna planowania : wyrób)

ü  Panel harmonogramowania produkcji stanowiskowy (główna współrzędna planowania: maszyna)

ü  Panel harmonogramowania produkcji operacyjny

ü  Możliwość deklarowania kolumn harmonogramu przez użytkownika

ü  Planowanie na podst planów długoterminowych, zamówień klienta, zamówień produkcji, rezerwacji, modeli popytu…

ü  Definiowalny horyzont czasowy planowania

ü  Definiowalna jednostka czasowa planowania

ü  Możliwość bilansowania zasobów i obciążeń aktualnych oraz planowanych

ü  Uwzględnienie remontów i przestojów podczas bilansowanie zasobów i obciążeń

ü  Generowanie zleceń produkcyjnych na podstawie planu

ü  Generowanie dokumentacji stanowiskowej