Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Home Graffiti MRPII / ERP Funkcjonalność Produkcja

Produkcja

Ten obszar umożliwia obsługę produkcji typu zleceniowego (nietypowej) oraz produkcji powtarzalnej - zarówno wyrobów jak i półwyrobów.

 

Zakres funkcjonalny, do którego odwołuje się moduł Fabryka, lapidarnie może zostać wyrażony kilkoma elementami:

ü  Rejestracja pełnej technologii i receptury materiałowej.

ü  Struktura wyrobów - hierarchiczna (typu "drzewo").

ü  Obsługa produkcji zleceniowej oraz produkcji ciągłej.

ü  Analizy statycznego i dynamicznego potencjału przedsiębiorstwa (badanie zdolności produkcyjnej).

ü  Narzędzia planowania i symulacji.

ü  Pełna integracja z łańcuchem logistycznym.

ü  Ewidencja dokumentów produkcyjnych.

ü  Mechanizm monitorowania zaawansowania produkcji.

ü  Analiza rzeczywistych kosztów produkcji.

ü  Ewidencja technologii dla wyrobów własnych i półproduktów

ü  Definiowanie technologii poprzez deklarację łańcucha operacji, czasów technologicznych, stanowisk pracy, materiałochłonności, narzędzi, specjalizacji, parametrów kontroli jakości

ü  Możliwość definiowania technologii wielopoziomowej

ü  Możliwość ewidencji technologii wielowersyjnej

ü  Symulacja kosztów i terminów realizacji zadanych wyrobów i półwyrobów

ü  Generowanie i ewidencja zleceń produkcyjnych/partii produkcyjnych

ü  Możliwość definiowania technologii niezależnych od biblioteki standardowej dla zleceń/partii produkcyjnych

ü  Emisja dokumentacji warsztatowej

ü  Możliwość rejestracji kart ruchu detalu

ü  Ewidencja raportów produkcji

ü  Rejestracja kart pracy dla zleceń/partii produkcyjnych

ü  Monitorowanie stopnia zaawansowania produkcji

ü  Porównywanie materiałochłonności normatywnej i rzeczywistej

ü  Porównanie kosztów normatywnych i rzeczywistych