Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Home Graffiti MRPII / ERP Funkcjonalność Ewidencja Zaliczek

Ewidencja zaliczek:

ü  Ewidencja zaliczek

ü  Możliwość budowy związku pomiędzy zaliczkami a dokumentami KP, KW , praz wyciągami bankowymi

ü  Możliwość budowy związku pomiędzy zaliczkami a dokumentami zakupu i ręcznymi PK

ü  Rozliczanie zaliczek

ü  Zestawienia definiowalne zaliczek