Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Home Graffiti MRPII / ERP Funkcjonalność Ewidencje bankowe

Ewidencje bankowe:

ü  Generowanie przelewów

ü  Ewidencja wyciągów bankowych

ü  Możliwość tworzenia pozycji wyciągów bankowych na podstawie przelewów

ü  Możliwość eksportowania przelewów do pliku tekstowego wg zadeklarowanego profilu

ü  Zestawienia definiowalne dla pozycji wyciągów bankowych

ü  Środki trwałe

ü  Ewidencja środków trwałych

ü  Naliczanie planów amortyzacji metodą liniową i degresywną

ü  Naliczanie amortyzacji na podstawie planów amortyzacji

ü  Operacje zmiany wartości środka trwałego

ü  Operacje likwidacji środków trwałych

ü  Możliwość importu kartoteki środków trwałych z pliku tekstowego na podstawie definiowalnego profilu

ü  Ewidencja inwentaryzacji środków trwałych

ü  Zestawienia definiowalne dla środków trwałych, amortyzacji i operacji na środkach trwałych