Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Home Graffiti MRPII / ERP Funkcjonalność Kadry i Płace

Kadry i płace:

ü  Kartoteka pracowników

ü  Ewidencja umów o pracę

ü  Ewidencja uprawnień i specjalności

ü  Kartoteka wojskowa

ü  Możliwość katalogowania pracowników

ü  Ewidencja nieobecności

ü  Rejestracja kart pracy

ü  Kadry: zestawienia definiowalne

ü  Ewidencja premii

ü  Ewidencja dodatków i zasiłków

ü  Ewidencja potrąceń, kar, pożyczek, zajęć komorniczych

ü  Ewidencja akordów

ü  Definiowalne składniki płacowe

ü  Budowa wzorca generowania listy płac

ü  Naliczanie płac na podstawie wzorca generowania

ü  Generowanie przelewów dla listy płac

ü  Prowadzenie kartoteki dochodowej i podatkowej

ü  Prowadzenie kartotek definiowanych przez użytkownika

ü  Emisja dokumentów PIT

ü  Emisja dokumentów ZUS

ü  Zasilanie programu PŁATNIK

ü  Rejestracja rozdzielnika płacowego ogólnego

ü  Generowanie rozdzielnika płacowego na podstawie kart pracy

ü  Zarządzanie prowizjami

ü  Zarządzanie normami wydań odzieży ochronnej

 

Szkolenia i oferty pracy:

ü  Ewidencja kompetencji i przebytych szkoleń

ü  Zarządzanie szkoleniami pracowniczymi

ü  Zarządzanie ofertami pracy