Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Home Graffiti MRPII / ERP Funkcjonalność Środki Trwałe

Środki Trwałe

 

Graffiti.ERP pozwoli Ci w precyzyjny sposób zawiadywać środkami trwałymi, oferując funkcjonalności, które dadzą Ci dobre rozeznanie w sytuacji:

ü  Ewidencja (ilościowa i wartościowa) środków trwałych amortyzowanych w czasie i niskocennych.

ü  Amortyzacja liniowa i degresywna środków trwałych.

ü  Ewidencja wydziałowa środków trwałych.

ü  Inwentaryzacja środków trwałych.

ü  Automatyczne generowanie księgowania okresowych umorzeń.

ü  Określenie wartości zakupu, wartości wpisowej oraz wybranej metody umorzeń

ü  Analizy tabeli umorzeń i wartości księgowej.

ü  Dynamiczne przydzielanie miejsc użytkowania środków trwałych.

ü  Zestawienia dotyczące środków trwałych refundowanych (ZPChR).

ü  Rozliczenie ulg inwestycyjnych.

ü  Definiowanie na podstawie szablonów interfejsu dokumentów wg życzenia użytkownika

ü  Dostęp do dokumentów :

o    OT przyjęcie,

o    MT zmiana stanowiska kosztów,

o    PK zmiana wartości lub stopy procentowej,

o    PTR przyjęcie nieodpłatne środków trwałych,

o    PTZ przekazanie nieodpłatne środków trwałych,

o    LTS likwidacja ze sprzedażą,

o    LTZ likwidacja ze złomowaniem,

o    ewidencja ST w dzierżawie (własnej i obcej).