Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Home Graffiti MRPII / ERP Funkcjonalność Logistyka

Logistyka   jest obszarem korzystającym z zaawansowanych narzędzi umożliwiających wysoce zautomatyzowaną obsługę ofertowania oraz generowania zleceń – klienckich (tj. dokonywanych przez kontrahentów), dostawy (kierowanych do Twoich dostawców) oraz produkcji. Dzięki ścisłej integracji tego obszaru z pozostałymi elementami struktury Graffiti.ERP  zapewnione zostało skuteczne wykorzystanie informacji gromadzonych podczas analizy logistycznej – przeprowadzanej w trakcie badania pozostałych operacji systemowych.

Kilka istotniejszych cech tego obszaru:

ü  Zamówienia produkcji.

ü  Zapotrzebowanie materiałowe.

ü  Zastosowanie tworzonych przez użytkownika rejestrów ofert, które odpowiednio skonfigurowane, pozwalają w łatwy sposób uzyskać szeroką gamę ofert.

ü  Obsługę związków zamówień produkcji (planu produkcyjnego) ze zleceniami produkcji.

ü  Kontrolę procesów zaopatrzenia - umożliwia ona między innymi automatyzację generowania zamówień dostaw, bazującą na zdefiniowanych dla poszczególnych towarów parametrów rotacji (liczby dni obsługi zamówień, planowanej liczby dni sprzedaży itd.) lub określonym przez użytkownika minimalnym stanie magazynowym (generowanie metodą stochastyczną i deterministyczną na podstawie złożonych zamówień).

ü  Obsługa związków zapotrzebowania materiałowego z kartą limitową i recepturą. Rezerwacje towarów i materiałów.

ü  Korelację procesów zamówień klienckich i fakturowania.

ü  Możliwość sprzężenia zamówień klienckich i powiązanych z nimi dokumentów Pz z procesem rezerwacji stanów magazynowych.

ü  Możliwość śledzenia realizacji zamówień (przez łączenie z dokumentami zwiększenia przychodu zewnętrznego Pz bądź Pw dla zamówień produkcji).

ü  Tworzenie ewidencji kontaktów z klientami (z możliwością wykorzystywania planów kontaktów).

ü  Sporządzanie zestawień kontaktów utrzymywanych z kontrahentami. Ewidencję zleceń klienckich i zleceń dla dostawców.