Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Home Graffiti MRPII / ERP Funkcjonalność Gospodarka Magazynowa

Magazyn (Gospodarka Magazynowa) jest jednym z elementów modułu SML, ściśle powiązanym z fakturowaniem i logistyką systemową.

 

Wybrane cechy Magazynu:

ü  Ewidencja dokumentów zwiększenia przychodu z zewnątrz (Pz)

ü  Ewidencja dokumentów zwiększenia rozchodu z zewnątrz (Wz)

ü  Ewidencja dokumentów zwiększenia rozchodu wewnętrznego (Rw)

ü  Ewidencja dokumentów zwiększenia przychodu wewnętrznego (Pw)

ü  Ewidencja dokumentów przesunięć międzymagazynowych (MM-, MM+)

ü  Ewidencja dokumentów protokołów rozbieżności (Pr+, Pr-)

ü  Możliwość generowania dokumentów umniejszających przychód - zwroty do Pz, Pw, MM+

ü  Możliwość generowania dokumentów umniejszających przychód - zwroty do Wz, Rw, MM-

ü  Możliwość generowania dokumentów korygujących dokumenty podstawowe

ü  Możliwość przyjmowania towarów bez ceny

ü  Możliwość automatycznego generowania dokumentów korygujących wartość rozchodów dla dokumentów werfikujących cenę dostaw

ü  Możliwość definiowania własnych dokumentów obrotu magazynowego

ü  Możliwość importu dokumentów magazynowych z pliku tekstowego na podstawie definiowalnego profilu komunikacji

ü  Możliwość automatycznego generowania dokumentu MM+ na podstawie dokumentu MM-

ü  Możliwość budowania związku pomiędzy dokumentem Pz i zamówieniem dostawy

ü  Możliwość generowania dokumentu Pw na podstawie raportu produkcji

ü  Zestawienia dokumentów magazynowych

ü  Identyfikacja dostaw i cech dostaw

ü  Możliwość generowania rozchodów dostaw wg algorytmu FIFO

ü  Możliwość wskazywania wydawanych dostaw podczas generowania dokumentu rozchodu

ü  Wycena dokumentów rozchodu wg ceny rzeczywistej (na podstawie ceny dostaw)

ü  Prowadzenie tabeli przeliczników jednostek dla indeksów magazynowych

ü  Możliwość przyjmowania indeksów w jednostkach różnych od jednostek magazynowych

ü  Badanie stanów wg jednostek opakowań dla indeksu

ü  Ewidencja stanów magazynowych rzeczywistych i stanów do dyspozycji

ü  Identyfikacja lokalizacji indeksów na magazynie

ü  Statystyki indeksów

ü  Analizy obrotów na kartotekach i dostawach

ü  Wiekowania stanów

ü  Zestawienia definiowalne

ü  Kartoteka ilościowo-wartościowa dla wskazanych magazynów na wybrany dzień

ü  Generowanie i ewidencja arkuszy inwentaryzacyjnych

ü  Możliwość rejestracji stanów z natury

ü  Możliwość automatycznej generacji protokołów rozbieżności

ü  Możliwość blokowania obrotu na wybranych magazynach lub indeksach na czas spisu z natury

ü  Analizy rotacji na podstawie definiowanych współczynników