Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Home Graffiti MRPII / ERP Funkcjonalność Hurtownia Danych - Sprzedaż

Hurtownia danych

Sensem istnienia modułu Graffiti Hurtownia Danych jest udostępnienie mechanizmu szybkiego dostępu do bardzo dużej ilości danych.

Dane wprowadzane w wielu miejscach Graffiti.ERP  przechowywane są we wspólnej bazie danych. Dlatego raz wpisane informacje natychmiast stają się dostępne z każdego miejsca w Systemie. Taki sposób gromadzenia danych zapewnia ich spójność i ułatwia przeprowadzanie całościowych operacji na wartościach pochodzącym z różnych obszarów.

Niemniej ta sytuacja sprawia jednocześnie, że przy intensywnym wykorzystaniu Graffiti.ERP , ilość przechowywanych w bazach danych informacji w krótkim czasie staje się bardzo duża. Siłą rzeczy analizy tak obszernego materiału musiałyby wymagać coraz większych mocy obliczeniowych i wzrastających nakładów czasu. Naprzeciw tym trudnością wychodzą możliwości oferowane przez hurtownie danych.

Najogólniej hurtownia danych jest rozwiązaniem, które w miejsce każdorazowego przetwarzania ogromnych liczb informacji, pozwala jednorazowo zebrać dane z wielu obszarów i dopiero na tak przygotowanym zbiorze dokonywane są analizy. Dzięki odpowiedniej strukturze danych oraz udostępnieniu adekwatnych narzędzi, hurtownia danych stanowi korzystną alternatywę wobec doraźnego gromadzenia i analizowania rozległych zakresów informacji.

Graffiti  Hurtownia Danych jest zatem narzędziem, które:

ü  Zbiera dane pochodzące z modułów systemu Graffiti.ERP  i przygotowuje je w taki sposób, aby były one następnie dostępne efektywnemu badaniu (I etap).

ü  Udostępnia narzędzia skutecznej analizy i czytelnej prezentacji jej wyników (II etap).

Graffiti  Hurtownia Danych pozwala użytkownikowi w elastyczny sposób kształtować konstrukcję przedstawienia wyników obliczeń, a w jej ramach budować poziomy, których elementy staną się węzłami sumującymi wyniki przypisane elementom niższych poziomów. Ponieważ większość danych pozostaje we wzajemnych relacjach, wyniki składają się na przejrzystą strukturalnie siatkę całościowej analizy.