Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Home Graffiti MRPII / ERP Funkcjonalność Techniczny Koszt Wytworzenia

Techniczny Koszt Wytworzenia:

ü  Obliczanie kosztów produkcji i sprzedaży dla okresu bilansowego

ü  Obliczanie kosztów produkcji dla zlecenia produkcyjnego i wyrobu

ü  Obliczanie kosztów sprzedaży dla wyrobu

ü  Zlecenie produkcyjne jako nośnik informacji o bezpośrednich kosztach produkcji

ü  Możliwość tworzenia kluczy rozdziału na użytek kosztów pośrednich

ü  Klucze rozdziału: możliwość tworzenia algorytmów zależnych od wielkości dynamicznych (kosztów bezpośrednich materiałowych, pracochłonności, energochłonności…)

ü  Generowanie korekt wartościowych na użytek szczegółowego obliczania kosztów wytworzenia podczas produkcji dla technologii zagnieżdżonych

ü  Możliwość tworzenia cenników na użytek spekulacji (jaki byłby koszt, gdyby cena za materiał była…)

ü  Możliwość tworzenia wariantów kursów walutowych na użytek spekulacji (jaki byłby koszt, gdyby wartość kursu wynosiła…)

ü  Analizy - porównania kosztów rzeczywistych z normatywnymi

ü  Analizy - porównania kosztów wyrobów oraz partii produkcyjnych w czasie

ü  Możliwość definiowania struktury kosztów

ü  Analizy możliwość porównywania wysokości kosztów dla elementu struktury kosztów

ü  Panel obliczania zysku ze sprzedaży wyrobów, obliczanie marż, narzutów, rankingi

ü  Możliwość deklarowania struktur syntetycznych

ü  Analizy rentowności sprzedaży dla wyrobów, partii produkcyjnych, kontrahentów, grup syntetycznych