Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Home Graffiti MRPII / ERP Funkcjonalność Planowanie Długoterminowe


Planowanie długoterminowe:

ü  Generowanie planu długoterminowego sprzedaży

ü  Możliwość deklarowania dwóch współrzędnych planu: podmiotu planowania oraz rynku

ü  Możliwość deklarowania współrzędnych planowania w postaci drzew

ü  Możliwość deklarowania procesu planowania ze wskazaniem ról systemowych, aktorów, odpowiedzialnych, etapów planowania

ü  Możliwość planowania marż i zysków

ü  Wykorzystanie narzędzi statystycznych przy generowaniu planu długoterminowego sprzedaży

ü  Generowanie planu długoterminowego produkcji na podstawie planu sprzedaży

ü  Długoterminowe planowanie produkcji: możliwość bilansowania zasobów i obciążeń

ü  Generowanie planu zamówień na towary handlowe na podstawie planu długoterminowego sprzedaży

ü  Ewidencja planów dla definiowanych arkuszy finansowych

ü  Badanie realizacji planów

ü  Możliwość planowania w ramach danych arkuszy finansowych