Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
Home Platforma Ascent.DBI Funkcjonalność Ascent.DBI WorkFlow

          Ascent.DBI Workflow pozwala tworzyć zapis przebiegu procedur postępowania. Oznacza to możliwość śledzenia i oceny zaawansowania wieloetapowych, angażujących wielu pracowników procesów – takich jak realizacja zamówień czy produkcja. Zapis poszczególnych procesów jest budowany przez użytkownika. Definiuje on kolejne etapy, ich wzajemne relacje (w formie graficznej) oraz uprawnionych do ich edycji użytkowników. Dzięki temu uzyskuje się precyzyjną i efektywną formę prezentacji i zapisu danych, jednocześnie uwzględniając kompetencje uczestników procesu.

Proces
Pojedynczy proces jest dzielony na etapy. Ich relacje i kolejność wyznaczają
procedurę postępowania przyjmowaną dla konkretnego rodzaju spraw.
Proces może być dowolnie skomplikowany. Ascent.DBI jest w stanie utworzyć zapis
bardzo złożonych schematów postępowania – włącznie z powtarzaniem etapów, ich
rozgałęzieniami i alternatywnymi drogami wykonania tych samych czynności.

Inicjowanie sprawy

W zależności od konfiguracji systemu, wybrana sprawa może zostać zainicjowana
zarówno przez użytkownika Ascenta, jak i przez użytkowników zewnętrznych.

Zapis procesu
Każdy proces może zostać zapisany jako dokument w repozytorium dokumentów
– w którym umieszczane są wówczas szczegółowe dane o procesie wraz z wieloma
informacjami dodatkowymi. Jest to wygodny i efektywny sposób archiwizacji
istotnych spraw, które dzięki temu mogą być w dowolnej chwili analizowane przez
odpowiednio uprawnionego użytkownika.

Informacja o zaawansowaniu
Zamykanie etapów sprawy może wywoływać dalszy przepływ informacji, na przykład
wysłanie wiadomości e-mail. Kanał, treść informacji oraz adresaci są określani przez
użytkownika konstruującego proces (schemat postępowania dla sprawy).

Załączniki do spraw

Informacje o sprawie mogą być uzupełnione przez dołączanie do niej dowolnych
dokumentów z repozytorium – zatem zarówno dowolnych plików, jak i wiadomości
elektronicznych, zestawień, a nawet innych, zapisanych spraw.

Formularze
Wyświetlanie i wprowadzanie danych mogą się odbywać m.in. dzięki formularzom.
Ponieważ formularze są tworzone przez użytkowników, stanowią one wygodny
sposób formalizowania zapisu informacji.

Formularze są budulcem procesów, ale znajdują też wykorzystanie w obszarze CRM,
kalendarzu czy ankietach.

Badanie efektywności
Budując zapis procesu, określa się normy czasowe i pracochłonność jego
poszczególnych etapów. Informacja o zakończeniu poszczególnych etapów, ze
szczegółowymi danymi o czasach ich rozpoczęcia i wykonania, jest zapisywana
w bazie danych. Dzięki temu dostępna jest zawsze aktualna i pełna wiedza o
zaawansowaniu spraw; jednocześnie jest ona podstawą do szacowania rzeczywistej
efektywności aparatu biurowego wobec założonych normatyw.

Wymiana danych z systemami zewnętrznymi

Dzięki połączeniu elastycznego budowania procesów z możliwościami standardu
SQL, system Ascent.DBI może się stać interfejsem wymiany danych z systemami
zewnętrznymi.